โชคดี พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ISBN:

Published: December 2008

Paperback

205 pages


Description

โชคดี  by  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

โชคดี by พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
December 2008 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 205 pages | ISBN: | 3.72 Mb

พบกับหนังสือที ไดรวบรวมบทประพันธคัดสรรของ พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก ภิกษุชาวญีปุน เจาอาวาสวัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี... โดยภายในเลมไดกลาวถึงวิธีการปลดพันธนาการความทุกขทุกรูปแบบ และแนวทางทีสามารถคนพบสันติสุขไดจากตัวเราเอง เปนหนังสือธรรมะอีกเลMoreพบกับหนังสือที่ ได้รวบรวมบทประพันธ์คัดสรรของ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ภิกษุชาวญี่ปุ่น เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี...

โดยภายในเล่มได้กล่าวถึงวิธีการปลดพันธนาการความทุกข์ทุกรูปแบบ และแนวทางที่สามารถค้นพบสันติสุขได้จากตัวเราเอง เป็นหนังสือธรรมะอีกเล่มหนึ่งที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย ซึ่งพร้อมประจักษ์แก่สายตาผู้อ่านว่า ความโชคดีที่หลายคนถามหาตลอดชีวิต กำลังงอกเงยและเติบโตจากหลักธรรมที่ซึมเข้าหัวใจโดยไม่รู้ตัวหนังสือเล่มนี้นับเป็นของขวัญแห่งความสุขและความโชคดี ที่จะทำให้คุณจะอิ่มเอิบเมื่ออ่านเอง และยินดีเมื่อได้มอบเป็นของขวัญที่พิเศษสุดสำหรับคนที่รักในทุกวาระโอกาสEnter the sum

Related Archive Books

  1. 19.02.2011Reden
  2. 11.06.2014Factories, poems


Related Books


Comments

Comments for "โชคดี":


mzona.eu

©2009-2015 | DMCA | Contact us